Saturday, 10 November 2012

Gerak Balas manusia terhadap rangsangan


Tajuk               :           Gerak Balas manusia terhadap rangsangan

Objektif           :           
  1. Murid mengetahui gerak balas terhadap rangsangan sebagai kemandirian diri
  2. Di akhir P & P,murid boleh mengatakan contoh-contoh yang menunjukkan gerakbalas manusia terhadap rangsangan

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid boleh membuat tindakan atas arahan guru

Konsep : Manusia bergerak balas terhadap rangsangan sebagai kemandirian diri

Bahan : mikrofon, bola ping pong, lampu sulu

Nilai :  Bersyukur kita berada di negara yang aman tenteram

Kemahiran :    
Aplikasi: murid boleh menyatakan jenis rangsangan                         
Analisis : murid boleh membanding bezakan reaksinaluri dan gerak balas terhadap rangsangan

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti PengajaranPembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
AKtiviti Murid

Set Induksi

(3 minit)
Bunyi melalui mikrofon
Guru melepaskan bunyi yang kuat melalui mikrofon
Murid melindungi telinga

Murid menyatakan mereka melindungi telinga kerana melindungi telinga dari bunyi yang kuat

Perkembangan

(25 minit)
Gerakan naluri dan gerak balas terhadap rangsangan


1 Guru menjalankan latihan amali : Guru melontar sebiji bola ping pong kearah seorang murid

2 Guru mengarah seorang murid memacuhkan cahaya lampu sulu ke arah kawannya

3 guru memberi arahan kepada murid supaya meletakkan tangan di atas kepala masing-masing

4 guru menerangkan jenis tindak balas


2 Murid menahan bola ping pong tersebut dengan menggunakan tangan sambil menutup matanya.

2 murid tutup mata sambil menahan cahaya yang dipancuh kea rahnya.

3 murid bertindak mengikut arahan


ABM:
Bola ping pong / lampu sulu
Penutup

(2 minit)

Melontar bola ping pong ke arah seorang murid
Murid menghalang bola dengan menggunakan tangan

Murid akan menyatakan jenis rangsangan .

Murid menyatakan manusia bergerak balas untuk kemandirian diri2 comments: