Saturday, 10 November 2012

Gerak Balas manusia terhadap rangsangan


Tajuk               :           Gerak Balas manusia terhadap rangsangan

Objektif           :           
 1. Murid mengetahui gerak balas terhadap rangsangan sebagai kemandirian diri
 2. Di akhir P & P,murid boleh mengatakan contoh-contoh yang menunjukkan gerakbalas manusia terhadap rangsangan

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid boleh membuat tindakan atas arahan guru

Konsep : Manusia bergerak balas terhadap rangsangan sebagai kemandirian diri

Bahan : mikrofon, bola ping pong, lampu sulu

Nilai :  Bersyukur kita berada di negara yang aman tenteram

Kemahiran :    
Aplikasi: murid boleh menyatakan jenis rangsangan                         
Analisis : murid boleh membanding bezakan reaksinaluri dan gerak balas terhadap rangsangan

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti PengajaranPembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
AKtiviti Murid

Set Induksi

(3 minit)
Bunyi melalui mikrofon
Guru melepaskan bunyi yang kuat melalui mikrofon
Murid melindungi telinga

Murid menyatakan mereka melindungi telinga kerana melindungi telinga dari bunyi yang kuat

Perkembangan

(25 minit)
Gerakan naluri dan gerak balas terhadap rangsangan


1 Guru menjalankan latihan amali : Guru melontar sebiji bola ping pong kearah seorang murid

2 Guru mengarah seorang murid memacuhkan cahaya lampu sulu ke arah kawannya

3 guru memberi arahan kepada murid supaya meletakkan tangan di atas kepala masing-masing

4 guru menerangkan jenis tindak balas


2 Murid menahan bola ping pong tersebut dengan menggunakan tangan sambil menutup matanya.

2 murid tutup mata sambil menahan cahaya yang dipancuh kea rahnya.

3 murid bertindak mengikut arahan


ABM:
Bola ping pong / lampu sulu
Penutup

(2 minit)

Melontar bola ping pong ke arah seorang murid
Murid menghalang bola dengan menggunakan tangan

Murid akan menyatakan jenis rangsangan .

Murid menyatakan manusia bergerak balas untuk kemandirian diriFriday, 2 November 2012

Video - Kitaran Hidupan Haiwan

Mari kita menonton video "Kitaran Hidupan Haiwan"


VIdeo - Sistem Suria - Sains Tahun 4

Manusia Berkumuh dan Bernyahtinja


Tajuk               :           Manusia Berkumuh dan Bernyahtinja

Objektif           :           Murid mengetahui berkumuh dan bernyahtinja untuk kekal sihat

Pengetahuan Sedia Ada :   murid sedia tahu manusia berkumuh

Konsep : Perkumuhan dan bernyahtinjaan manusia

Bahan : MY cd (courseway)  / gambah rajah organ perkumuhan manusia

Nilai :   Bersyukur kerana berbadan sihat

Kemahiran : 
Aplikasi : Murid boleh menerangkan kepentingan perkumuhan dan Penyahtinjaan
Analisis : Murid boleh memadankan jenis bahan perkumuhan dengan organ perkumuhan

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti PengajaranPembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
AKtiviti Murid

Set Induksi
(3minit)
Memeriksa keadaan badan seorang murid yang baru bersenam.
Guru memanggil murid supaya memerhatikan badan seorang murid yang baru habis bersenam
Murid menyatakan murid tersebut berpeluh
SPS 1

Demonstrasi
Perkembangan

(23 minit)

Organ perkumuhan dan bahan pembuangan
Guru menayangkan MYcd(courseway) dengan penjelasan organ  perkumuhan dan bahan pembuangan

2 Guru menerangkan manusia berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan bungang daripada badan
Murid mendengar mengenai organ perkumuhan dan bahan pembuangan

2 murid memadankan organ perkumuhan dengan bahan pembuangan

3 murid mengetahui kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan

SPS 1
SPS 6
SPS 2
SMS 3
ABM:
Projektor / MY cd /

Kulit – peluh(air, garam)

Ginjal –kencing ( air, garam )

Peparu –karbon dioksida (udara, wap air)

Penutup

(4 minit)

Penyoalan:
1 Nyatakan kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan
Murid dapat menjawab penyoalan guru

2 murid menyatakan organ perkumuhan dan bahan pembuangannya
SPS 6

Aras Taksonomi Bloom : Penilaian


1        Pilih yang manakah menunjukkan bahan kumuh dan bahan nyahtinja daripada badan kita dengan betul.

Bahan Kumuh
Bahan Nyahtinja
A  Peluh
Najis , air kencing
B  Peluh, air kencing
Najis
C  Najis , air kencing
Peluh
D  Najis
Peluh, air kencing2   Apakah yang dimaksudkan dengan penyahtinjaan ?
A  Penyingkiran air yang tidak diperlukan daripada badan.
B  Badan bergerak balas terhadap rangsangan
C Penyingkiran makanan yang tidak tercerna daripada badan
D  Menghasilkan zuriat

3  Pilihkan  contoh rangsangan yang betul.
A  Berlari, bercakap ketawa                B  Membaca, berfikir, melukis
C Cahaya, bunyi, bau                          D Rasa masam, senyum, menjerit

4
  Tindakan diatas merupakan
A  Pernafasan                          B  Gerak balas terhadap rangsangan
C  Penyahtinjaan                     D  Perkumuhan

5  Pilih yang manakah bukan gerak balas manusia terhadap rangsangan.
A  Bernafas                             B  berlari apabila dikejar oleh anjing
C  membuat kerja rumah         D  membuat senaman setiap pagi

Jawapan
 1. B
 2. C
 3. C
 4. B
 5. B

Aras Taksonomi Bloom : Sintesis


1  Maklumat berikut menunjukkan beberapa bahan perkumuhan
 • n  Air
 • n  Garam mineral
 • n  Urea

  Manakah antara berikut bahan tersebut dikumuhkan
A  Peparu                    B  Hidung                   C  Ginjal                      D  Jantung

2  Antara berikut apakah yang berlaku apabila kita menarik nafas?
  I         Dada akan naik ke atas.
  II       Peparu akan mengembang
  III      Lebih banyak oksigen akan masuk ke dalam
  IV      Wap air dihasilkan
A  I dan II sahaja                               B  I, II dan  III sahaja
C  I, III dan IV sahaja                        D  I, III dan IV sahaja

3  Apakah bahan buangan yang dihasilkan oleh organ itu
          

I  Karbon dioksida      II  Urea           III  Wap air     IV  Garam  mineral
A  I  dan III sahaja                             B  II  dan III sahaja
C  I, II dan IV sahaja                          D  I, II III dan IV

4       
                                            
Gambar di atas menunjukkan
A  Perkumuhan                                  B  Bernafas    
C  Penyahtinjaan                                D Gerak balas terhadap rangsangan

5  Susunan yang manakah menunjukkan aliran udara yang betul semasa seseorang menghembus nafas?
A   Peparu                 hidung              salur udara
B   Salur udara          peparu              hidung
C   Peparu                Salur Udara       hidung
D   Hidung                Salur udara        peparu

Jawapan 
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C

Aras Taksonomi Bloom : Analisis


1   Urutan yang manakah menunjukkan aliran udara yang betul semasa seseorang menghembus nafas?
A   Peparu           hidung              salur udara
B   Salur udara          peparu          hidung
C   Peparu          Salur Udara           hidung
D   Hidung          Salur udara          peparu

2. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang penghembusan nafas ?
 I   Udara dihembus keluar dari peparu
 II  Udara disedut masuk ke dada
 III  Dada bergerak ke bawah
 IV  Dada bergerak ke atas
A  I  dan  III               B  II  dan  IV              C  I  dan IV                D  II  dan  III

3  Antara berikut, proses yang manakah membolehkan manusia menyingkirkan najis daripada badan
A  Pembiakan              B  Penyahtinjaan                     C  Pernafasan              D  Perkumuhan

4  Manusia bergerak balas dengan segera apabila mereka
I           terpijak benda-benda tajam
II         Tersentuh benda panas
III        membaca buku
IV        menyanyi
A   I  dan  II                B  I  dan  III               C  II  dan  III              D  III  dan  IV

5  Apakah hasil kumuh yang terkandung dalam peluh ?
 I  Air             II  Urea           III  Garam Mineral                  IV Karbon dioksida
A  I dan II sahaja        B  I dan IV sahaja       C  I, II dan III sahaja     D II, III dan IV sahaja

Jawapan 
 1. C
 2. A
 3. B
 4. A
 5. C